Együttműködés a gyülekezettel

Nyomtatás

Együttműködési megállapodás

 I.                   Az együttműködés célja 

A felek közös célként fogalmazzák meg az Egyházközség és a szociális és kulturális céllal megalakult Alapítvány közötti hosszú távú együttműködést a közös célokat, érdekeket szolgáló programok előkészítésében, illetőleg megvalósításában. Kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekekkel, fiatal családokkal, idősekkel, hátrányos helyzetűekkel való foglalkozást és a missziót egyházközségünk működési területén.

 II.                Az Egyházközség vállalja, hogy

 

1.      székhelyén helyet biztosít az Alapítvány alkalmainak,

2.      hirdeti az Alapítvány rendezvényeit, alkalmait a gyülekezeti alkalmakon, a gyülekezeti újságban, a faliújságon, a gyülekezet honlapján,

3.      önkéntes munkával támogatja az Alapítvány tevékenységét,

4.      a ruhavásárhoz tároló helyet biztosít a parókián.

 

III.              Az Alapítvány vállalja, hogy

 

1.      rendszeres céladománnyal támogatja a gyülekezeti gyermek- és családos táborokat,

2.      tárgyi eszközök vásárlásával, alkalmanként céladománnyal támogatja az ifjúsági- és gyermekmunkát,

3.      részt vesz a gyülekezet diakóniai munkájában.

Piliscsaba, 2011. szeptember 26.

 

Monday the 18th.